Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Az óvodáról

1883-ban alakult az első óvoda Hőgyészen. Vincés apácák szervezték, a kegyúr vállalta az óvoda fenntartását a 27 gyermek részére. 20 évig az apácák vezetésével működött, majd távozásuk után a földesúr még 1921-ig fenntartotta az óvodát. 1924-ben magyar nyelvű állami kisdedóvót szerveztek. Az óvoda mai épülete 1927-re készült el.
1951- 1956-ig Óvónőképző működött Hőgyészen és annak mintaóvodája volt.
Kezdetben 2 csoportos volt, majd a gyermeklétszámnak megfelelően alakult a csoportok száma.
Óvodánk két épülete egymás melletti telken a falu központjához közel helyezkedik el. A községben nincsenek túl nagy távolságok, így az óvoda megközelítése nem okoz problémát. Az I. számú épület 1927-ben épült.
A II. épület szintén 1927-ben épült családi háznak, majd irodaház, az alsó szinten textilüzem volt. Óvoda céljára 1974-ben alakították át.
2012. december 3-tól az óvoda biztosítja, 20/ 2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló II. fejezet, 6. szerint, Pedagógiai Programjában a következőket:
Az esélyegyenlőség biztosított az óvoda területén kiépített mozgáskorlátozott parkolóval, akadálymentes feljáróval (rámpa) és bejárattal, csúszásmentes padozattal ellátott gyermekmosdókkal valamint a felnőtt mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdóval.
A korszerű műanyag nyílászárók beépítése az energiatakarékosságot biztosítják.
Csoportszobák száma: 3.
Az épületegyüttesben található: tornaszoba, vezetői iroda, nevelői szoba, fejlesztő szoba, elkülönítő szoba, felnőtt mosdó, raktárhelyiségek.
Udvarunk megfelelő játéktevékenységre ad lehetőséget. Udvari játékaink fából, vasból, műanyagból készültek. Folyamatosan törekszünk az elavult játékok cseréjére.
Óvodánkban 2018 nyarán bővítettük a csoportszobákat, új nyílászárók kerültek kialakításra. Minden csoport új, praktikus öltözőszekrénnyel gazdagodott, amely az óvoda képét is színesíti. 2019 tavaszán sok élménygazdag udvari játék került telepítésre.
 
Pedagógiai Programunk az Országos alapprogramban meghatározottak alapján, helyi hagyományainkra és eddigi tapasztalatainkra támaszkodva, a hazai óvodai neveléstörténet értékeinek segítségével íródott.
Figyelembe vettük a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét.
Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartására épül az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Gyermeki jogok: (1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény II. fejezet 10.§.)
Intézményünkben a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben nevelkednek, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően kialakított napirend szerint élnek (szabadidő, pihenés, mozgás, táplálkozás, tanulás).
A gyermekekkel óvodában tartózkodásuk alatt óvodapedagógus foglalkozik. Gyermekeinket sem közvetlen, sem közvetve hátrányos megkülönböztetés nem éri. Képességeiknek, érdeklődéseiknek megfelelő sokoldalú, harmonikus fejlesztésben részesülnek.

© 2018 - Minden jog fenntartva