Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hirdetmény a 2024/2025. nevelési év : óvoda, bölcsőde

Hirdetmény a 2024/2025.  nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

A Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás az általa fenntartott
Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde  beiratkozás
időpontját a 2024/25. nevelési évre az alábbiakban határozza meg:


Ideje: 2024. április 22-23.  ( személyre szabott kiértesítés alapján)

A leveles kiértesítés hiánya esetén, kérjük keresse fel intézményünket a 06-74/ 488-381-es óvodai telefonszámon.
Helye: Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde,   Hőgyész, Fő u. 27.
Felvételi körzet: Hőgyész, Dúzs, Kalaznó.

A beiratkozás személyesen történik az óvoda épületében: felső épületrész, vezetői iroda.
A zavartalan lebonyolítás érdekében kérjük Önöket, hogy az előzetesen kiküldött űrlapokat töltsék ki, s a felsorolt iratokat hozzák magukkal bemutatásra.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.S (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A rendelkezés célja, hogy a megfelelő életkorban kezdődhessen el a gyermekek közösségbe integrálása és felkészítése a majdani iskolakezdésre.
Ezek alapján a 2024/2025-ös nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2024. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik és még nem járnak óvodába.

A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.


Az óvodai beiratkozásra a szülő hozza magával:

§  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

§  a gyermek személyi igazolványát és lakcímkártyáját

§  a gyermek TAJ kártyáját

§  a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját 

§  gyermekvédelmi határozatot: hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű határozat 

§  szakorvosi vélemény, igazolás ételallergiáról (kóddal ellátott szakvélemény!)

§  a gyermek elhelyezéséről, a szülő felügyeleti jogáról szóló gyámhivatali határozatot, bírósági döntést.


A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény főigazgatója az igazgatóhelyettessel és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról írásban értesíti a szülőt.
Az főigazgató felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Hőgyész Község jegyzőjének címezve az óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.


 

 

Hőgyészi Somvirág Óvoda és Mini Bölcsőde, Tündérvár Mini Bölcsőde beiratkozásának rendje a 2024/2025. gondozási évre vonatkozóan

 

 

Intézményünkben a beiratkozás egész évben folyamatos: bármikor kérhető bölcsődei felvételi kérelem az intézmény szakmai vezetőjétől személyesen.

Helye: 7191, Hőgyész, Fő utca 25.

A felvételi eljárásrenddel kapcsolatos információkról a főigazgatót vagy a szakmai vezetőt keressék fel!

 

2023/2024-es tavaszi félévben két nap kijelölésre került, mely beiratkozással egybekötött nyílt nap lesz bölcsődénkben.

 

Kedves szülők! Jöjjenek bátran, tekintsék meg intézményünket, kérjenek információt az ott dolgozó kisgyermeknevelőktől és szakmai vezetőtől! Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!

Működő intézmény révén, szeretnénk kérni Önöket, hogy az előírt szabályokat vegyék figyelembe! Az ajtóban lévő lábzsák használata kötelező! A házirendről rövid tájékoztatást kapnak majd a beérkezést követően. Kérem az együttműködésüket!

 

Nyílt nap: 2024.05.08-09.   délelőtt 8.30-10.30


Beiratkozás: 2024.05.08-.09.  reggel 8.00- délután 14.00

 

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dömötörné Gombos Renáta, főigazgató

 

 

 

Hőgyész, 2024.03.05.